Gewoon voor de leute, hier nog wat meer Buiten de Zone quotes

"Hebt ge vandaag frietjes gegeten??
"Nee"
"Blaas toch maar ne keer in't frietzakske"

"Hebt ge vandaag gedoedeld?"
"Nee"
"Blaast toch maar ne keer in't doedelzakske!"

Tarzan en Elvis :"Wij zijn verkeerd"
de roze ridders:"Wij ook!!!"

De mafia op het erf: "Nice chick!"

"Mijn spreekbeurt gaat over de vliegende vis."
- gooit vis-
"Dzju, ....mislukt"

"Nen koffiekoek alstublieft"
"Oe oud zijde gij manneke?"
"'t Is nie voor mij ze 't is voor nen vriend!"

Moeder: "Ge zijt toch geen koffiekoeken aan 't eten é?"
Zoon: "Nee, nee... 'k ben aan 't masturberen."

Tony de kastanjetemmer:
"Oei, 't is precies nen wilden!"

"Moejeniewetewanefoletuttemezennepittepolemikalasjeminevent ?"

Kapper (Raf) : "Ontspan u, relax ! Ge moogt nekeer rondkijken, ge moogt es een liedje neuriën, MAAR GE MOOGT NIE BEWEGEN !!!!!"
(hilarisch, maar ge moet het gezien hebben )

"Morgen vertrekken we op kruistocht."
Roze Ridder : "Oh nee, en ik heb nog niets om aan te trekken !"

Coke/Kook-les met Ludo (hoe maak je een spacecake?):
"Een kilo hash, een beetje cocaïne, een beetje heroïne en een beetje suiker. Let wel, zeker niet overdrijven met de suiker!"

* Blindenoverval
Blinde: Dit is een overval! Iedereen de ogen dicht en rap!
Bl. (tegen plant): De inhoud van de kassa en snel!
Bl. (tegen bediende nadat de hond hem naar het loket leidde): De inhoud van de
kassa en snel!
Bediende: Zeker meneer
[Bediende steekt zijn tong uit]
[Man tikt op de blinde zijn rug]
Bl.: Da's gemakkelijk, hé? Lachen met gehandicapten!
[Schiet in de lucht]
Bl.: Heb 'k iemand geraakt?
Mensen: Neen, neen
Bl.: Volgende keer zulde misschien minder chance hebben!
[Sirènes op de achtergrond]
Bl.: Hé, haast u wat!
Man: Hij is precies een beetje doof ook
Blinde politie: Freeze! Geen beweging!
Politie (tegen plant): Handen omhoog!
Bl.: Gaat dat hier nog lang duren?
Man (tegen politie): Pst, hij staat daar!
Politie: Hé mannen, ik heb er hier ene
Man: Ja maar, ik ben onschuldig
Politie: Da zeggen ze allemaal
Man: Ge kunt mij toch zomaar ni meenemen
Politie: Uwe smoel sta mij ni aan!
[Je hoort de politie met loeiende sirènes ergens tegen rijden]
Bediende: Alstublieft, meneer
Bl.: Is dat alles?
Bediende: Ja, meneer
Bl.: Okee, wilt ge dat alstublieft op mijn rekening zetten
Man: Da's al een oude sketch
Andere man: Hij zal hem waarschijnlijk nog nooit gezien hebben zeker.

"Ma, 't eten komt klaar!!"

Mondeling examen sex:

Vrouw: "En, kent g'et?"
Man: "Bwa, 'k denk het, 'k heb nog wa moeite me 't voorspel, 't is thopen dat em da nie vraagt."
V rouw:"Ah, ik haat mondeling hé, als hij mij iets ga vragen da'k nie weet dan ga'k et antwoord faken denk ik"
(gekreun op achtergrond)
-Student komt buiten van mondeling-
Vrouw:"En?"
Student:"'k heb tweede wip"
Vrouw:"Ach"
Student:"Maar hij zei wel da'k een dikke buis had!"

"Welkom bij onze pedofielenquiz, waar de winnaars getrokken worden door een onschuldige kinderhand !"

Jezus aan Maria: "Mag ik buiten spelen?"
Maria: "Ja maar nergens blijven hangen hé, ik ken u!"

Conducteur: "Doet gij da thuis ook, nie betalen op den trein?"

Jezus: "En toen sprak mijn vader de legendarische woorden die ik nooit meer zal vergeten:"
Jozef: "MOESJAMARAMARAMARA!"

"Heeft u dikwijls last van priapisme?"

De echtscheidingsshow
"En nu spelen we voor Jantje. Jantje is 10 jaar en houdt zowel van zijn mama ALS van zijn papa."
papa: "Laat maar zijn Walter, ik speel liever voor de caravan!"Allemaal zonder scrupules gestolen van www.buitendezone.tk!


Mr Kej, Second Member of the Guild of Off-Topic Posters *** Visit Aviorn's Inn, my Divine Divinity fansite ***