Gewoon voor de leute, hier nog wat meer Buiten de Zone quotes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggrin.gif" alt="" />

"Hebt ge vandaag frietjes gegeten??
"Nee"
"Blaas toch maar ne keer in't frietzakske"

"Hebt ge vandaag gedoedeld?"
"Nee"
"Blaast toch maar ne keer in't doedelzakske!"

Tarzan en Elvis :"Wij zijn verkeerd"
de roze ridders:"Wij ook!!!"

De mafia op het erf: "Nice chick!"

"Mijn spreekbeurt gaat over de vliegende vis."
- gooit vis-
"Dzju, ....mislukt"

"Nen koffiekoek alstublieft"
"Oe oud zijde gij manneke?"
"'t Is nie voor mij ze 't is voor nen vriend!"

Moeder: "Ge zijt toch geen koffiekoeken aan 't eten é?"
Zoon: "Nee, nee... 'k ben aan 't masturberen."

Tony de kastanjetemmer:
"Oei, 't is precies nen wilden!"

"Moejeniewetewanefoletuttemezennepittepolemikalasjeminevent ?"

Kapper (Raf) : "Ontspan u, relax ! Ge moogt nekeer rondkijken, ge moogt es een liedje neuriën, MAAR GE MOOGT NIE BEWEGEN !!!!!"
(hilarisch, maar ge moet het gezien hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/winkwink.gif" alt="" /> )

"Morgen vertrekken we op kruistocht."
Roze Ridder : "Oh nee, en ik heb nog niets om aan te trekken !"

Coke/Kook-les met Ludo (hoe maak je een spacecake?):
"Een kilo hash, een beetje cocaïne, een beetje heroïne en een beetje suiker. Let wel, zeker niet overdrijven met de suiker!"

* Blindenoverval
Blinde: Dit is een overval! Iedereen de ogen dicht en rap!
Bl. (tegen plant): De inhoud van de kassa en snel!
Bl. (tegen bediende nadat de hond hem naar het loket leidde): De inhoud van de
kassa en snel!
Bediende: Zeker meneer
[Bediende steekt zijn tong uit]
[Man tikt op de blinde zijn rug]
Bl.: Da's gemakkelijk, hé? Lachen met gehandicapten!
[Schiet in de lucht]
Bl.: Heb 'k iemand geraakt?
Mensen: Neen, neen
Bl.: Volgende keer zulde misschien minder chance hebben!
[Sirènes op de achtergrond]
Bl.: Hé, haast u wat!
Man: Hij is precies een beetje doof ook
Blinde politie: Freeze! Geen beweging!
Politie (tegen plant): Handen omhoog!
Bl.: Gaat dat hier nog lang duren?
Man (tegen politie): Pst, hij staat daar!
Politie: Hé mannen, ik heb er hier ene
Man: Ja maar, ik ben onschuldig
Politie: Da zeggen ze allemaal
Man: Ge kunt mij toch zomaar ni meenemen
Politie: Uwe smoel sta mij ni aan!
[Je hoort de politie met loeiende sirènes ergens tegen rijden]
Bediende: Alstublieft, meneer
Bl.: Is dat alles?
Bediende: Ja, meneer
Bl.: Okee, wilt ge dat alstublieft op mijn rekening zetten
Man: Da's al een oude sketch
Andere man: Hij zal hem waarschijnlijk nog nooit gezien hebben zeker.

"Ma, 't eten komt klaar!!"

Mondeling examen sex:

Vrouw: "En, kent g'et?"
Man: "Bwa, 'k denk het, 'k heb nog wa moeite me 't voorspel, 't is thopen dat em da nie vraagt."
V rouw:"Ah, ik haat mondeling hé, als hij mij iets ga vragen da'k nie weet dan ga'k et antwoord faken denk ik"
(gekreun op achtergrond)
-Student komt buiten van mondeling-
Vrouw:"En?"
Student:"'k heb tweede wip"
Vrouw:"Ach"
Student:"Maar hij zei wel da'k een dikke buis had!"

"Welkom bij onze pedofielenquiz, waar de winnaars getrokken worden door een onschuldige kinderhand !"

Jezus aan Maria: "Mag ik buiten spelen?"
Maria: "Ja maar nergens blijven hangen hé, ik ken u!"

Conducteur: "Doet gij da thuis ook, nie betalen op den trein?"

Jezus: "En toen sprak mijn vader de legendarische woorden die ik nooit meer zal vergeten:"
Jozef: "MOESJAMARAMARAMARA!"

"Heeft u dikwijls last van priapisme?"

De echtscheidingsshow
"En nu spelen we voor Jantje. Jantje is 10 jaar en houdt zowel van zijn mama ALS van zijn papa."
papa: "Laat maar zijn Walter, ik speel liever voor de caravan!"Allemaal zonder scrupules gestolen van www.buitendezone.tk! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />


Mr Kej, Second Member of the Guild of Off-Topic Posters *** Visit Aviorn's Inn, my Divine Divinity fansite ***