ik vind <img src="/ubbthreads/images/graemlins/div.gif" alt="" /> a zeer goed spel
en speel het nu trug voor de vierde keer, elke centimeter opniew
en ik geniet ervan
maar ik vraag mij af
hoe hoog ligt de herspeelbaarheid bij jullie
of ben ik de enige <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />

kiss Elise


love 2 all doom 2 the chosen death 2 the wanted and I deal it all