Ik ben nu voor de tigste keer begonnen aan dit spel. Ook al vele malen uitgespeeld. Het sterke van dit spel vind ik dat je steeds weer iets nieuws ontdekt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/div.gif" alt="" />