ik zal proberen zo veel mogelijk vragen te beantwoorden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />