Normaal zijn het holy sword en the sword of the gods de twee beste 1handige zwaarden. Maar zoals al zo veel gezegd, stats zijn random.


Joliekiller, paladin on a crusade against (almost) all evil.